Oxiebyggservice är ett företag med hantverkare med många års erfarenhet inom bygg och renovering.

Vi har några punkter som vi anser vara viktiga för att kunden skall vara nöjd:

Ansvar

Vi tar ett stort ansvar för skapa den högsta kvaliteten på arbeten vi utför och håller det vad vi lovar!

Kundrespekt

Vi vill bevisa att hantverkare inte behöver komma för sent, inte alls eller gå in i kundens hem med leriga skor. När vi jobbar i kundens hem så lägger vi stor vikt på att hålla snyggt och rent, eftersomsom vi själva velat ha det om vi skulle ha hyrt hantverkare till våra egna hem.

Vad tycker kunderna?

Läs gärna om våra omdömenhär.